Iris de Leeuw

monumentale en grafische kunst


Sixties, Provo, Lux and Space

De 60’er jaren, Provo,Luuks and Spees

 
 
 


On the 13th of November 1966 the movement of Luuks (dutch phonetically written word for Luxe, pointing at the opposite of status symbolism), a provo group of fine artists in the city of Maastricht, organized the first world Provo congress at the Castle Borgharen. The Belgian Sunday newspaper of Standaard published an article about this group. For the interview Luuks brought a performance out of their Luuks Laboratory, the place of ultimate creation for art as communication and from/for everybody. Iris de Leeuw was part of this group when she created the so called ‘spacesuit’ (speespak). Hereby the Dutch article.

Op 13 november 1966 vond het eerste drie dagen durende wereld provoconcilie plaats in kasteel Borgharen te Limburg, georganiseerd door de Maastrichtse Luuks beweging, een provo kunstenaars groepering, waarvan Iris de leeuw deel uitmaakte. Zij creëerde het zgn. ‘speespak’.  Het Belgische zondagsblad van de Standaard maakte een reportage van de groep, die voor deze gelegenheid een demonstratie gaven van hun Luuks Laboratotium, de plaats van ultieme creatie voor kunst als kommunikasie van/voor iedereen. Hieronder volgt het artikel.